Zdroje

Motto 
Vo víre života som Ťa vyhľadala a do rúk Ti dala život svoj.
Staraj sa o neho láska moja, veď to bude aj život Tvoj.
Čo krásnejšie môže byť než jeden pre druhého žiť,
čo krásnejšie snáď než jeden druhého mať rád.
Kúzlo šťastia nespočíva v bohatstve ani kráse,
ale v harmónii dvoch sŕdc, ktoré patria k sebe.
Z lásky sme zrodení, lásku chceme dať
lásku čo naveky nás bude hriať.
Láska tá odpúšťa, láska tá verí,
nádej nikdy nestráca, kto sa jej zverí.
Milujem život, pretože mi dal Teba,
milujem Teba, pretože si môj život.
Keď dve srdcia lipnú k sebe a ich tlkot dostal spád.
Ty rozumieš mne , ja zasa Tebe Ty ma máš rada, ja Ťa mám rád.
Beriem si lásku z lásky len Teba milujem
nevezmem nikdy späť čo Ti dnes sľubujem.
Milovať neznamená mať rád.
Milovať je veriť, srdce darovať.
Milovať je zradiť a znovu podať ruku
milovať je rozdeliť v srdci dušu.
Si ohníkom v mojom srdci čistým si láska na ktorú každú chvíľu myslím.
Si svetielko v mojej duši jasné a cítiť ho v sebe je tak krásne.
Milovať a milovaným byť je to najväčšie šťastie na svete.
J. W. Goethe
Žiť pekne znamená nežiť pre seba.
Najväčším šťastím človeka je, že môže žiť pre toho, pre koho bol ochotný umrieť.
Milujem Ťa viac ako včera a menej ako zajtra.
Milovať znamená žiť životom toho, koho miluješ.
Len keď sme spoznali lásku, vieme čo nám v živote chýbalo.
Hľadali sme šťastie a našli sme seba.
(J. Lennon)
Poéziou života je láska.
(S. Čech)
Pre lásku nie je dôležité, aby se ľudia k sebe hodili,
ale aby boli spolu šťastní.
(B. Bardot)
Milovať niekoho znamená zostarnúť s ním.
(A.Camus)
Muž a žena sú dve noty, bez ktorých struny ľudskej duše nevydajú správny a plný akord.
(G. Mazzini)
Láska nás zviedla, láska nás spojí,
v láske a vernosti budeme svoji.
Len život, ktorý žijeme pre druhého, stojí za to.
(Einstein)
Choď s tým, kto ťa má rád.
(V. Hugo)
Milovať znamená žiť život toho, koho miluješ.
(Tolstoj)
Veľkým priateľstvom začala naša láska,
veľkou láskou končí naše priateľstvo.
… a motto nech nám napíše sám život …
… budeme šťastní, lebo chceme byť šťastní …
Od dnešného dňa nie ja a Ty, ale My.
Rozprávka končí, život začína…
Moje srdce, vták divočiny,
našlo si nebo v Tvojich očiach.
Sú kolískou rána, kráľovstvom hviezd.
Piesne sa mi stratili v ich hlbinách.
Kiež vzlietnem do toho neba,
do jeho sladkej nesmiernosti.
Kiež preniknem jeho oblaky
a rozprestriem krídla v jeho slnečnom jase...
(R. Thakur)
Poď, pôjdeme až na kraj sveta - nejdú tam trasy autostrád.
Budeme chodiť, behať, lietať - budem ťa normálne mať rád.
(Peteraj)
Že ľúbime sa, každý verí, no chceme to aj na papieri
spečatiť navždy lásku našu, tak držte palce ku sobášu.
Kto miluje, má stále plné ruky práce.
(Aischylos)
Skutočná láska je umenie nájsť vo svete niekoho,
s kým si rozumieš lepšie než sám so sebou.
(H.F. Amiel)
Milovať znamená bojovať s prekážkami v sebe samom i okolo seba.
(J. Anouilh)
Nemiluje ten, kto nemiluje stále.
(Aristoteles)
Láska – to je nadanie pre pokoru a odpustenie.
(E.M. Arndt)
Ak si chcete udržať blízkeho človeka, nikdy ho nepovažujte za samozrejmosť.
(R. Bach)
Láska neodpustí alebo nič, alebo všetko.
(H. Balzac)
Pre lásku nie je dôležité, aby sa ľudia k sebe hodili, ale aby boli spolu šťastní.
(B.Bardotová)
Každý z nás môže byť veľkým zdrojom lásky.
Najjednoduchšia cesta k tomu je porozumenie.
(E.W. Barnes)
Choď za šťastím a nečakaj a teš sa s ním…
(G.D. Borneil)
Mať niekoho rád často znamená viac, ako ho milovať.
(E. Browningová)
Aj veľká láska žije len z drobností skutočnej lásky.
(W.H. Bragg)
Nebyť milovaný, je smola, ale nemilovať, to je nešťastie.
(A.Camus)
Milovať niekoho znamená zostarnúť s ním.
(A.Camus)
Nie v tom, že sme milovaní, ale v tom, že milujeme, je naše šťastie.
(H. Casson.)
Láska uvedie všetko do pohybu.
(Debussy)
Kto miluje, nie je už sám.
(J. Deml)
V okamžiku lásky všetko trvá večne a nič viac neexistuje.
(P. Eluard)
Milovať znamená pozerať sa jedným smerom.
(A.de Saint-Exupéry)
Správne vidíme len srdcom. To, čo je dôležité, oči nevidia.
(A. de Saint-Exupéry)
Našej lásky mladá loď do manželských vpláva vôd.
Na palube dvaja ľudia čo sa veľmi, veľmi lúbia.
Stačí kurz si zvoliť správne, navždy spolu, to je hlavné.
Vo vzduchu bude vôňa kvetov, keď povieme všetkým jednou vetou
to, čo my dvaja už dávno vieme:
Že bláznivo sa milujeme!
Všetkým Vám chceme novinu zdeliť,
že ideme náš život zmeniť.
Odkopneme od seba všetku smolu,
tým, že budeme navždy spolu.
Texty 
Sme dvaja, čo chcú sa jedným stať,
preto 3. mája 2015 o 16. hodine
chceme svoju lásku bozkom spečatiť
a spoločným menom sa podpísať
v Zichyho paláci v Bratislave.
Príbuzným a priateľom teraz prezradíme,
že 3. mája 2015 našu lásku spečatíme
O 16-tej hodine v Zichyho paláci v Bratislave.
A keď chcete vidieť naše šťastné tváre,
radi Vás tam všetkých i my uvítame.
Rozhodli sme sa ďalej spoločnou cestou ísť,
manželským sľubom našu lásku spečatiť.
Dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
v rímskokatolíckom kostole Blumentál v Bratislave.
Všetkým, ktorých máme radi oznamujeme,
že 3. máj 2015 bude našim dňom svadobným.
Stretneme sa v Zichyho paláci v Bratislave o 16-tej hodine.
S radosťou všetkým oznamujeme,
že 3. mája 2015 o 16. hodine,
by sme radi za vašej prítomnosti
vstúpili do stavu manželského
v Zichyho paláci v Bratislave.
Tomáš a Lenka s láskou oznamujú,
že 3. mája 2015 si vyslúžia sviatosť manželstva
v rímsko-katolíckom kostole
Blumentál v Bratislave o 16-tej hodine.
3. mája 2015 o 16. hodine držte chvíľu päste
a prajte nám šťastie na spoločnej ceste.
Zichyho palác v Bratislave.
Tomáš a Lenka s láskou oznamujú,
že 3. mája 2015 si vyslúžia sviatosť manželstva
v rímsko-katolíckom kostole
Blumentál v Bratislave o 16-tej hodine.
3. mája 2015 o 16. hodine držte chvíľu päste
a prajte nám šťastie na spoločnej ceste.
Zichyho palác v Bratislave.
S radosťou Vám oznamujeme,
že dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
uzavrieme manželstvo
v rímskokatolíckom kostole Blumentál v Bratislave.
Vaša prítomnosť nás poteší.
Tomáš a Lenka s radosťou oznamujú,
že dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
príjmu sviatosť manželstva
v rímskokatolíckom kostole Blumentál v Bratislave.
Tomáš a Lenka oznamujú,
že nepočúvali rady skúsených
a 3. mája 2015 o 16. hodine
vymenia ružovú slobodu za zlaté putá manželstva
v rímskokatolíckom kostole Blumentál v Bratislave.
Svojim blízkym a známym tajomstvo prezradíme,
že stav slobodný 3. mája 2015 o 16. hodine
v Zichyho paláci v Bratislave
za manželský vymeníme.
Slovko „áno“ vyslovíme,
prstene si vymeníme a bozkom všetko spečatíme
dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
v Zichyho paláci v Bratislave.
Dovoľujú si Vám oznámiť,
že dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
uzavrú manželstvo
v rím.-kat. kostole Blumentál v Bratislave.
Dovoľujeme si Vám oznámiť,
že dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
uzavreme manželstvo
v rím.-kat. kostole Blumentál v Bratislave.
Vám s radosťou oznamujú,
že prijmú svätosť manželstva
dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
v rím.-kat. kostole v Bratislave.
V najkrajšej chvíli nášho života
Vám oznamujeme
že dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
uzavrieme manželstvo
v rím.-kat. kostole v Bratislave.
S radosťou oznamujeme,
že našu lásku manželstvom spečatiť chceme
dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
v rím.-kat. kostole v Bratislave.
Lenka a Tomáš
sa podpíšu spoločným menom
dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
v rím.-kat. kostole v Bratislave.
Lenka a Tomáš oznamujú celému svetu
jednu krásnu krátku vetu:
“Budeme sa brať.”
Dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
v rím.-kat. kostole v Bratislave.
Máme sa radi a tak sa berieme.
Dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
v rím.-kat. kostole v Bratislave.
Prstienky a pusu si vymeníme
dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
v rím.-kat. kostole v Bratislave.
Máme pre Vás prekvapenie,
bude veľká sláva,
Tomáš sa v máji žení
a Lenka vydáva.
Dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
v rím.-kat. kostole v Bratislave.
Lenka a Tomáš oznamujú,
Že neposlúchli rady starších
a dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
v rím.-kat. kostole v Bratislave
stratia svoju slobodu a výhody z nej plynúce.
Na vedomie všetkým sa dáva,
že sa Lenka za Tomáša vydáva
dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
v rím.-kat. kostole v Bratislave.
Chceme všetkým na vedomie dať,
že sa budeme brať.
Dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
v rím.-kat. kostole v Bratislave.
Spoločnou cestou ísť,
v láske svoj život žiť
splniť si krásny sen
to všetko sa začne v tento deň:
3. mája 2015 o 16. hodine
v rím.-kat. kostole v Bratislave.
Sobota 3. mája 2015 je len všedný deň,
ktorý však splní náš spoločný sen.
O 16-tej hodine držte chvíľu paste
a prajte nám dvom aspoň kúsok šťastia na spoločnej ceste.
Naše “áno” zaznie v Zichyho palace v Bratislave.
… a bude najlepšie, keď to všetkým povieme.
… a čo?
No, že sa zoberieme
… a kedy?
Dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
v rím.-kat. kostole v Bratislave.
Rozhodli sme sa ďalej spoločnou cestou ísť,
manželským sľubom cestu lásky
spečatiť dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
v rím.-kat. kostole v Bratislave.
Tomáš a Lenka sa po krátkej známosti odhodlali urobiť posledný krok.
Budú radi, ak ich prídete podporiť, aby to nepokazili.
nenechajte si tú srandu ujsť a o hlade a smäde neostanete.
Poznačte si do svojho diára:
3. máj 2015
16.00 hod.
Zichyho palác
Hotel Kamila
Lenka und Tomáš
freuen sich ihre Vermählung bekannt zu geben.

Die kirchliche Trauung findet am Samstag, 3. Mai 2015
um 16:00 Uhr in der Kirche Blumentál in Bratislava statt.
Anschließend laden wir zum Tafel im Hotel Kamila.
Tomáš und Lenka
geben sich das JA – Wort am 3. Mai 2015 um 16. 00 Uhr
in der Kirche Blumentál in Bratislava, Slowakei.
Im Anschluss an die Zeremonie laden wir herzlich ins Hotel Kamila ein. Wir würden uns freuen, wenn Ihr diesen Tag mit uns verbringen würdet und erwarten Eure Antwort bis Ende April
unter 02/554 22 392.
Tomáš & Lenka
sono lieti di annunciare il loro matrimonio, Sabato 3.5.2015
alle ore 16 Chiesa Blumentál a Bratislava, Slovacchia.
Dopo la cerimonia invitiamo cordialmente parenti e amici al Hotel Kamila
di Bratislava per festeggiare insieme il giorno piú bello della nostra vita.
Lenka & Tomáš
Wir müssen nicht, wir brauchen nicht, aber wir TRAUEN uns.
Und so laden wir Euch ein,
am 3. Mai 2015 um 16.00 Uhr
in der Blumentál Kirche in Bratislava
als Gast dabei zu sein.
Danach wollen wir mit Euch im
Restaurant in Hotel Kamila in Bratislava feiern.
Wir hoffen, Ihr habt Zeit, falls nicht, so gebt uns doch Bescheid.
V rozprávke, keď zazvoní zvonec,
princ si vezme princeznú a rozprávky je koniec....
Tá naša rozprávka 3. septembra 2015 o 13.00 hod.
v rímsko-katolíckom kostole v Kežmarku iba začne!
V najkrajšej chvíli svojho života
oznamujeme všetkým svojim známym,
že dňa 14. mája 2015 o 14.00 hodine v Dóme sv. Martina v Bratislave
sa prvýkrát podpíšeme spoločným menom.
Od 23. 5. 2015 už spolu nechodíme....
... 23. 5. 2015 sa totiž berieme
o 15.00 hod. v Zichyho paláci v Bratislave.
Prstienky a pusu si vymeníme
dňa 3. mája 2015 o 16. hodine
v rím.-kat. kostole v Bratislave.
Slobodu z rúk púšťame, za manželstvo volíme....
dňa 30. 11. 2015 o 15.00 hodine
v obradnej sieni Mestského úradu v Brezne.
My dvaja vieme, že k sebe patríme,
a preto rodine, priateľom a známym
oznamujeme, že dňa 14.5.2015
v Zichyho paláci
sa zosobášime.
Hra s jedným dejstvom
SVADBA
Osoby a obsadenie:
Nevesta: Zuzka
Zenich: Milan
Zbor:
Rodina a priatelia
Priemiéra sa koná:
21.4.2015 o 16.00h na Mestskom úrade v Handlovej
Nezmeškajte, repríza nebude!
Zuzka and Milan
are happy to announce
their marriage on Friday
February 5th, 2015 at 5 p.m.
in Hotel Kamila in Slovakia.
Love fills a lifetime
and a lifetime begins this hour
when two people of us
Zuzka and Milan
begin a new life together
on Saturday, 1st October, 2015
at 3 p.m.
"He asked for my hand.
I said “yes”.
We’ll marry on Saturday,
April 16, 2015 at 4:00 pm
in Church of St. Family
in Bratislava - Petržalka."
Time has changed so many things
one thousand years of the past
but it never touched the power
of a true love meant to last.
Zuzka
and
Milan
request the honour of your presence
at their marriage
on Saturday, the 14 of April
Two Thousand and Seven
at 3 o'clock in the afternoon
In Blumental Church
in Bratislava.
Life can be beautiful, shared by two...
A world filled with love, ever old, ever new...
Life can be beautiful, shared with each other
Two happy people who love one another!
We Zuzka
and
Milan
invite you to share celebrating
our wedding
on Saturday, the 5th of Mai
Two Thousand and Seven
at 2 o'clock in the afternoon
in Blumental Church
in Bratislava.
As petal to flower, as wing to eagle,
as sunrise to morning, so you are to me...
Zuzka
and
Milan
invite you to join the circle
of praise and celebration
as they are joined together in marriage
in the spirit of the One who created them
on Saturday 5th of April
Tho Thousand and Seven
at 1 o'clock in the afternoon
in Blumental Church
in Bratislava.
Each hour, each day, each year
We grow apart, yet together
Forming an eternal love.
We Zuzka
and
Milan
together with our parents
invite you to share in the celebration
of our marriage
on Saturday, the 5th of April
Two Thousand Seven
at 1 o'clock in the afternoon
in Blumental Church
in Bratislava.
Len život, ktorý žijeme pre druhého, stojí za to.
A preto Vás pozývame podeliť sa s nami
o radosť z uzavretia zväzku manželského
dňa 3.septembra 2015 o 15. hodine
v rím. - kat. kostole v Kuchyni.